Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus ja laatupolitiikka

Vastuullisuus

Jaakko-Tuote Oy:n vastuu yrityksenä on toimia kannattavasti ja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Kannattava toiminta takaa vakavaraisuuden, mikä vaikuttaa niin työntekijöihin, asiakkaisiin kuin tavarantoimittajiin. Jaakko-Tuote Oy on luotettava toimittaja asiakkailleen, kotimainen vakavarainen perheyritys ja turvallinen työnantaja. Yrityksen omavaraisuusaste on aina ollut korkea ja vuonna 2021 se oli 90 %.

Paikallisuus
Jaakko-Tuote Oy on toiminut Paneliassa, Satakunnassa 50 vuotta ja se on yksi kunnan suurimmista työllistäjistä. Työllistämme noin 140 vakituista työntekijää. Pitkäaikaiset työsuhteet ovat meille kunnia-asia ja emme ole koskaan joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan ketään. Tarjoamme työpaikan kymmenille kausityöntekijöille vuosittain.

Ympäristö ja kestävä kehitys
Pyrimme toiminnassamme jätteiden kierrättämiseen ja lajittelemiseen. Jaakko-Tuotteen toiminnan ydinajatuksena on jatkuvasti kehittää omia prosessejaan entistä tuottavampaan, kannattavampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Työskentelemme vähentääksemme materiaalihukkaa, energiankulutusta ja sisäistä logistiikkaa seuraavien toimintamme pääperiaatteiden mukaisesti:

 • Seuraamme kierrätettyjen materiaalien määriä säännönmukaisesti, jotta voimme saavuttaa asetetut tavoitteet ja jatkuvasti kehittyä omassa toiminnassamme.
 • Seuraamme suomalaista ja kansainvälistä alan lainsäädäntöä ja perustamme toimintamme näihin sääntöihin.
 • Työntekijämme ovat aina informoituja ja koulutettuja ympäristöasioihin ja heidän toimintansa ympäristövaikutuksista viestitään säännöllisesti.
 • Kierrätämme nykyisin lähes kaikki raaka-aineemme, osan pakkausmateriaaleista, lasit, metallit, muovit, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä ongelmajätteet.
 • Pyrimme myös vähentämään erilaisilla kierrätys- ja puhdistusratkaisuilla veden kulutusta tuotannossamme. Pidämme koneet hyvässä kunnossa säännöllisellä huollolla välttääksemme tuotantokatkokset. Samoin etsimme säännöllisesti uusia ratkaisuja eniten sähköä ja lämpöä kuluttaviin työvaiheisiimme.
 • Lähes 10 vuoden ajan olemme käyttäneet pääasiallisena tuotanto- ja toimistotilojemme lämmitysmuotona maalämpöä.
 • Vuoden 2022 alusta olemme kuuluneet puupakkausten tuottajavastuun täyttämiseksi tuottajayhteisö Rinkiin.

Kannatustoiminta
Liikunta ja urheilu ovat lähellä Jaakko-Tuote Oy:n entisen ja nykyisen toimitusjohtajan sydäntä. Yritys tukeekin vuosittain markkinointiyhteistyöllä lähialueen urheiluseuroja ja -joukkueita ja näitä tukemiamme tahoja ovat muun muassa Rauman Lukko, Rauman SalBa, Euran Pallo, Panelian Raikas ja Harjavallan Jymy. Markkinointiyhteistyökumppaneitamme ovat myös erilaisten paikalliset järjestöt ja yhdistykset, kuten Lions Club Eura/Pyhäjärvi, Kiukaisten sotaveteraanit ja Suomen Punaisen Ristin Euran osasto.
Olemme tukemassa myös paikallista Kohnan Lenkki -juoksutapahtumaa.

Laatupolitiikka

Koko Jaakko-Tuote Oy:n liiketoiminnan perusta on täyttää ajoneuvojen lasitustarpeet sekä rakennusteollisuuden erilaiset lasitus- ja kattoturvatuotetarpeet. Tätä tarkoitusta varten organisaatioon on määritelty laatupolitiikka. Se luo elementit yrityksen kaikelle toiminnalle:

 • Tunnistetaan asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden avulla asiakas saavuttaa kilpailuetua ja teknistä etumatkaa markkinoilla.
 • Toimitetaan asiakkaalle oikea-aikaisesti käyttötarkoitukseen sopiva ja virheetön tuote.
 • Seurataan omaa alaa säännöllisesti sekä noudatetaan yleisiä alan sääntöjä ja määräyksiä.
 • Yrityksen johto on sitoutunut laatutavoitteiden seuraamiseen ja pyrkimykseen toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.
 • Laatu nähdään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Jokainen henkilöstön jäsen on omalta osaltaan vastuussa oman työnsä laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Päämääränä on laatuvirheiden eliminointi ja ennaltaehkäisy.