Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TiiliJaakko asennusohjeet

Jaakko-profiililevyt ovat kevyitä. Niitä on helppo käsitellä ja ne eivät rasita tarpeettomasti kattorakenteita. Levyjen asennus on vaivatonta ja nopeaa. Ennen levyjen asennusta kannattaa kuitenkin huomioida muutama perusasia:

• Varmistetaan katon suorakulmaisuus. Vanhan rakennuksen kattoa korjattaessa on tarkistettava myös katon suoruus.

• Alusrakenteen ruodelautoina käytetään yleisimmin 22×100 mm raakalautaa. (Käytettäessä paksumpaa puutavaraa päästään
suurempiin ruodeväleihin.)

• Ruodelaudat kiinnitetään kattotuoleihin 350-900 mm välein alusrakenteesta, levytyypistä ja kattokaltevuudesta riippuen.

• Levyjen asennus kannattaa aloittaa parilla, kolmella levyllä ja ennen niiden lopullista kiinnitystä kohdistaa levyt alaräystäslinjan mukaan täysin suoraan.

• Levyjen kiinnitys tapahtuu kumitiivisteisillä ruuveilla.

• Ruuvikiinnitys tapahtuu profiilin pohjalta. Kiinnikemenekki on noin 7 ruuvia/m².

• Käytettäessä JT-35-K-levyä jokaisen pituussauman alle on asetettava puulista.

• Teräksen lämpölaajenemiskerroin on 0,000012/°C

• 0,50 mm teräslevyn paino on 3,925 kg/m2


Tiilijaakon erityisohjeita

• Räystäälle tuleva ruodelauta on tiilikuvioinnin porrastuksesta johtuen 13mm muita ruoteita paksumpi.

• Ensimmäinen ruodeväli mitattuna otsalaudan etupinnasta toisen ruoteen keskelle on 300 mm. Ruodeväli lappeella on 350 mm

• Levyn ylitys räystäällä ~50 mm

• Jos lappeelle tulee erimittaisia levyjä (alaräystäs eri korkeudella), on ulokkeen oltava tiilikuvion pituuden (350 mm) kerrannainen (L= tasan jaollinen 350 mm:llä)

• Levyjen kiinnitys tapahtuu ruuveilla profiilin pohjalta poikittaispoimun alapuolelta, paitsi räystäällä, jossa kiinnitys suoritetaan poikittaispoimun päältä jokaisen profiilin pohjalta.

• Kiinnitä levyt tarvittaessa tosiiinsa saumasta profiilin päältä poikittaispoimun alapuolelta.