Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historia

Jaakko-Tuote Oy:n tarina sai alkunsa Paneliassa vuonna 1971, kun Veli Harjunpää aloitti liiketoimintansa paikallisen Jaakko-Tehtaat Oy:n vuokratiloissa. Jaakko-viljankuivureita valmistaneen Jaakko-Tehtaat Oy:n silloinen omistaja Asser Uusi-Jaakkola toimi Harjunpään yhtiökumppanina yrityksen alkuvuosina. Yrityksen nimeen haluttiin sama etuliite, kuin Jaakko-Tehtaat Oy:llä, koska Jaakko-viljankuivurit tunnettiin hyvin maakunnassa. Myöhemmin Jaakko-viljankuivureiden tarina kuitenkin päättyi. Jaakko-Tuote Oy toimii yhä tänäkin päivänä tiloissa, joihin Veli Harjunpää sen perusti ja jotka ovat olleet yrityksen omassa omistuksessa vuodesta 1996 alkaen. Vaikka paikka on sama, on tehtaasta kuitenkin nähtävissä vuosikymmenien tuomat muutokset. Vuosien aikana tehdastilojen laajennuksia on rakennettu tiiviiseen tahtiin tuotannon tehokkuuden vaatimien koneiden ja laitteiden tilantarvetta varten.

Jaakko-Tuote Oy:n vuosikymmenet

1970-luvulla toiminta aloitettiin valmistamalla laminoitua lasia sekä tuulilaseja itsesuunnitelluilla tuulilasiuuneilla. 70-luvulla tuotantokalustoa koneineen oli rakennettava alusta alkaen itse ja näissä itse tehdyissä laitteissa Jaakko-Tuote Oy on ollut osittain edellä muita. Yrityksessä on valmistettu itse muun muassa laminointikoneet, taivutusuunit ja lasinpesukoneet. Edelläkävijyyttä oli myös omalla konepajalla itse valmistetut lasinleikkuupöydät, joita myös myytiin eteenpäin alan yrityksille.

Ensimmäisinä vuosina yrityksessä keskityttiin sen ydinosaamiseen eli lasinvalmistukseen, mutta vuoden 1976 alusta yritys alkoi valmistaa myös teräsprofiileja. Itse tehdyillä koneilla valmistettiin vain kahta peltiprofiilimallia ja liikevaihto oli pienikatteista, mutta teräsprofiilien valmistus soveltui kuitenkin hyvin lasituotannon kylkiäiseksi.

Vuonna 1977 valmistui uusi vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettu lasintuotantohalli, jonka ansiosta tilaa oli nyt riittävästi ja oli mahdollista hankkia uusi iso autoklaavi. Tätä autoklaavia pidettiin silloin suurimpana Suomessa olleista ja se mahdollisti isojen laminoitujen lasien valmistuksen Moskovan olympialaisiin 1980.

1970-luvulla Yhdysvaltojen salaisen palvelun miehet vierailivat Jaakko-Tuotteen testiampumaradalla varmistamassa, että yrityksen valmistamat luodinsuojalasit täyttivät USA:n presidentin turvaluokan vaatimukset. Turvamiehet varmistuivat siitä, ettei heidän tarvinnut tuoda omia turvalaseja mukanaan, kun kuukauden päästä Helsingissä järjestettiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi, johon osallistui 35 maan valtiopäämiehet. Osallistujien joukossa olivat muun muassa Suomen presidentti Urho Kekkonen sekä Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford.

1980-luvulla alkoi tulla kyselyjä karkaistusta lasista, joten vuonna 1986 Jaakko-Tuote Oy:lle hankittiin ensimmäinen karkaistujen lasien valmistuslinja. Karkaisukoneen ominaisuudet olivat viimeisintä osaamista ja sen ansiosta yrityksessä pystyttiin karkaisemaan kolmen millin lasia sekä selektiivilaseja, joiden karkaisu oli alalla uutta vuonna 1986. Tämä kone oli tuolloin suurin Suomessa olleista koneista ja koneen tuottama lasi soveltui myös osaksi laminoituja kokonaisuuksia. Päätös karkaisukoneen hankinnasta oli merkittävä tulevien markkina-asemien pitämiseksi ja kasvattamiseksi sekä viennin edistämiseksi. Myöhemmin karkaisulinjoja on hankittu lisää erilaisten ja -muotoisten tuoteryhmien valmistukseen ja samanaikaisesti lisätty laminoitujen lasien valmistuskokoja.

Vuonna 1983 teräsprofiilituotannon konekanta uusittiin kokonaan, kun toiminta päästiin siirtämään hallilaajennuksen valmistuttua uusiin tiloihin. Uusien koneiden myötä oli mahdollista valssata uusia malleja ja tuolloin vuosikymmenen lopulla alettiin valmistaa muun muassa tiilikuvioista TiiliJaakko-profiilia.

1990-luvulla isojen ajoneuvojen lasituotanto aloitettiin linja-autojen tuulilasien valmistuksella ja laajennettiin myöhemmin linja-autojen sivulasien valmistukseen. Linja-autojen tuulilasien valmistukseen tarvittiin isompia uuneja kuin perinteisten ajoneuvolasien, joten näitä uuneja yrityksessä rakennettiin itse. Linja-autojen sivulasien valmistus aloitettiin vuonna 1998 kun oli hankittu taivutettavien karkaistujen lasien valmistukseen uusi karkaisukone. Tuotevalikoimaa vahvistettiin entisestään hankkimalla valmistuslaitteet eristyslasille ja silkkipainoa varten. Investoinnit näihin hankintoihin olivat suuria, mutta näiden lisäksi uutta hallitilaa rakennettiin noin 2000m2. Tällaiset hallitilan laajennukset eivät olisi olleet mahdollisia, ellei Jaakko-Tuote Oy olisi vuonna 1996 ostanut entisen kuivuritehtaan kiinteistöjä itselleen. Vuonna 1998 valssaamo siirtyi näihin pari vuotta aikaisemmin ostettuihin kuivuritehtaan tiloihin.

2000-luvulla yrityksen kasvun mahdollistivat tuotantokapasiteetin lisääntyminen niin lasi- kuin peltipuolellakin. Lasipuolelle keskeisimmät muutokset olivat eristyslasien ja sähkölämmitteisten lasien valmistuksen aloittaminen ja uusien tuotantokoneiden hankinta jo olemassa olleisiin jalostusosastoihin. Vuoden 2000 lopulla alettiin valmistaa uudella linjalla eristyslaseja, joissa on mukana niin kutsuttua turvalasia; karkaistua, laminoitua tai niiden yhdistelmää. Vuonna 2003 Jaakko-Tuote Oy valmisti Eduskunnan lisärakennuksen eristyslasit.

Uusi karkaisukone hankittiin vuonna 2005 ja tälle koneelle rakennettiin uutta hallitilaa noin 2900m2 verran. Jo seuraavana vuonna tilattiin toinen samanlainen karkaisukone, koska haluttiin varautua kapasiteetin lisäämiseen ja alan kovenevaan kilpailuun. Tälle yrityksen neljännelle karkaisukoneelle tarvittiin uutta tilaa ja laajennusta tehtiin noin 950m2 verran.

Vuoden 2008 puolivälissä valmistui viides karkaisukone ja sen toimitilat. Tämän tasokarkaisukoneen myötä paranivat muun muassa toimitusajat, isompien lasien karkaisu ja lämpölujitetun lasin valmistus.
Vuonna 2009 teräsprofiilien tuotantoon hankittiin uusi tiilikuvioista profiilia valmistava kone ja valssaamoa laajennettiin tämän koneen takia noin 630 m2 verran.

2010-luvun alkupuolella investointitahti hieman rauhoittui yleismaailmallisen tilanteen johdosta. Vuoden 2008 jälkeen alkanut lama pakotti monet yritykset ahtaalle ja lisääntynyt kilpailu EU:n sisällä painoi hintatason alas. Eritoten Baltian maat ja Puola aiheuttivat kilpailullista haastetta Suomessa turvalasin jalostajille. Asetelma aiheutti yleisen hintatason rapautumisen, joka johti monin paikoin yritystoiminnan kannattamattomuuteen Suomessa. Myös Jaakko-Tuote Oy kärsi kannattavuusongelmista, mutta yhtiön vahva talous esti suurempien ongelmien muodostumisen. Tämä epäterve kilpailutilanne jatkui koko vuosikymmenen lopulle, jolloin alkoi näkyä merkkejä tilanteen parantumisesta johtuen yleisen kustannustason noususta em. alueille.

Vuonna 2013 teräsprofiilituotteiden valikoimaan tuli LukkoJaakko. Vuosikymmenen kuluessa lukkosaumaprofiili on muodostunut kaikkein suosituimmaksi profiilivaihtoehdoksi. Profiililevytuotannon kasvu on ollut merkittävää viime vuosien aikana, ja siihen onkin panostettu merkittävästi mm. uusimalla ja lisäämällä konekantaa säännöllisesti. Teräsprofiilituotannon viime vuosien merkittävimmät hankinnat ovat olleet 2-suuntaisesti taivuttava iso kanttikone (2020) ja täysautomaattinen lukkosaumaprofiilikone (2022).

Yrityksessä on aina katsottu tulevaisuuteen luottavaisesti ja vuonna 2018 tehtiin yksi vuosikymmenen suurimmista investoinneista, kun hankittiin massiivinen karkaisukone. Kyseessä oleva Glaston FC3360 oli tuolloin Skandinavian suurin karkaisukone, jossa suurin lasikoko on 6000 x 3300 mm. Kone lienee edelleen ainoa laatuaan Skandinaviassa. Tällä hetkellä Jaakko-Tuote Oy:n konekantaan kuuluu kaikkiaan 6 karkaisukonetta. Vuoden 2019 jälkeen turvalasituotannon konekantaa on uudistettu vielä hankkimalla uudet pysty- ja vaakahiomakoneet vuonna 2021 sekä uusinta teknologiaa edustava laminointiuuni Glaston ProL vuonna 2022.

Jaakko-Tuote Oy on ollut vuodesta 2011 asti kokonaan Harjunpään perheen omistuksessa. Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Aki Harjunpää on jatkanut isänsä aloittamaa työtä perheyrityksessä sukupolvenvaihdoksen myötä kesäkuusta 2014 alkaen. Veli Harjunpää toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuoden 2021 lopulle saakka. Yhtiön perustaja, lasialan todellinen pioneeri Suomessa, Veli Harjunpää menehtyi 23.3.2022 aiemmin saamansa sairaskohtauksen seurauksena. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Perheyrittäjyys on Aki Harjunpäälle tärkeä asia – hän on työskennellyt yrityksessä pikkupojasta lähtien. Vaikka edelliset kaksi vuotta ovat olleet Covid19 -viruksen aiheuttamien haasteiden ja epävarmuuden sävyttämiä, ollaan Jaakko-Tuote Oy:ssä Akin johdolla jatkettu rohkeasti ja määrätietoisesti yrityksen toiminnan kehittämistä.

”Takana on mielenkiintoinen, opettavainen ja luottamusta herättävä vuosi. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta tuotanto on jatkunut keskeytyksettä ja tehdyissä muutoksissa on onnistuttu hyvin. Toimenpiteitä tullaan jatkamaan ja kehittämään edelleen vuonna 2022. Tavoitteenamme on, että Jaakko-Tuote Oy toimii Paneliassa myös seuraavat 50 vuotta.”