Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Yleistä JAAKKO-profiililevyt® asennuksesta

Levyjen mitoitus

Levyjen pituus mitataan alaräystään ulommaisen otsalaudan ulkopinnasta harjalinjan keskelle. Pulpettikatossa katelevyn pituus mitataan alaräystään ulommaisen otsalaudan ulkopinnasta yläräystään ulommaisen otsalaudan ulkopintaan. Lappeen leveys mitataan päätylaudasta päätylautaan. Mittaustulos kannattaa tarkistaa rakennuksen kaikilta lappeilta useasta eri kohtaa, jotta levyt olisivat oikean mittaisia. Mittoja ottaessa on hyvä tarkistaa katon tasaisuus, harjan ja räystäiden suoruus sekä ristimitat. Jos ristimitoissa on eroja, saattaa katto olla vino.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty tehtaan suosittelemat minimikaltevuudet eri profiilityypeille.

ProfiilityyppiMinimikaltevuus
LukkoJaakko1 : 7
TiiliJaakko1 : 4
Uralevyt1 : 7

Tuotteiden vastaanotto

Kun noudat tai vastaanotat tilaustasi tarkista, että kaikki lähetteessä mainitut tuotteet ovat mukana. Virheellisestä toimituksesta tai tuotteesta on ilmoitettava myyjälle 7 päivän sisällä. Jaakko-Tuote Oy ei vastaa ohjeiden vastaisesti asennettujen tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kuluista.

Tuotteiden käsittely ja varastointi

Levyjä on käsiteltävä varoen ja levyniput puretaan levyjä nostamalla, välttäen levyjen vetämistä toisiaan vasten, jotta profiilien pinnoite ei naarmuuntuisi. Maalipinnoitetut levyt kestävät pitempiaikaisenkin varastoinnin vahingoittumatta. Nipussa olevien maalipinnoitettujen levyjen max varastointiaika on 4 viikkoa. Jos levyjä varastoidaan pidempään, on nippu avattava ja levyjen väliin jätettävä tuuletusrako. Sinkityt levyt säilytetään mieluimmin kuivassa, katetussa paikassa. Aina on kuitenkin huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, ettei nipussa olevien levyjen väliin jää kosteutta. Jos levyt joudutaan säilyttämään ulkona tai levyt ovat päässeet kastumaan, jokaisen levyn väliin on jätettävä tuuletusrako, sillä tiiviissä nipussa olevat levypinnat hapettuvat helposti. Levyjä ei saa varastoida lähellä lannoitteita, happoja, suoloja tai muita syövyttäviä aineita.

Työstäminen

Profiililevyt toimitetaan määrämittaisena, mutta esimerkiksi jiireissä, aumoissa ja läpivienneissä levyjä joudutaan työstämään rakennuspaikalla. Levyjä voidaan työstää vain peltisaksilla, nakertajalla, kuviosahalla tai käsisirkkelillä, jonka terässä on negatiivinen leikkauskulma. Kipinäsuihkut vioittavat teräskatteen pinnoitetta, joten katkaisulaikalla varustettua kulmahiomakonetta ei saa käyttää levyjen työstämiseen. Levyjen käsittelyssä syntyneet teräsjätteet on poistettava huolellisesti harjalla.

Mahdolliset pinnoitteeseen syntyneet naarmut on korjattava paikkamaalilla heti. Katelevyjen näkyvät leikkausreunat voidaan myös korjata paikkamaalilla, käyttäen oikeanlaista ilmakuivuvaa paikkamaalia ja kapeaa sivellintä. Paikkamaali todennäköisesti haalistuu eri tavalla kuin alkuperäinen maali, joten on tärkeää että maalia lisätään vain niihin kohtiin, joissa sitä tarvitaan. Spraymaaleja ei saa käyttää.

Asennus

Jaakko-profiililevyt ovat keveitä, niitä on helppo käsitellä ja ne eivät rasita tarpeettomasti kattorakenteita. Vaikka levyjen asennus on vaivatonta ja nopeaa, kannattaa kuitenkin huomioida muutama perusasia.

Levyt voidaan asentaa maasta katsoen joko oikealta vasemmalle tai päinvastoin, mutta LukkoJaakko-profiilin asennus aloitetaan aina maasta katsottuna lappeen oikeasta laidasta ja edetään vasemmalle. Levyt linjataan suoraan alaräystään mukaan, ei päätyräystään. Asennuksen aikana on huomioitava, että levyjen päällä on liikuttava varoen ja astuttava levyn uran pohjalle eikä harjan päälle.

Mikäli katelevyjä täytyy jatkaa limittäen, tulee limityskohta sijoittaa kohtaan, jossa alusrakenne antaa sille riittävän tuen. Levyt limitetään vähintään 200 mm ja kateruuvien etäisyyden tulee olla noin 50 mm levyn alareunasta.

Asenna päätyräystäslistat alhaalta ylöspäin limittäen listat vähintään 100 mm:n matkalta. Kiinnitä päätyräystäslista kateruuveilla päätyräystäslautoihin ja katelevyihin noin 1000 mm välein. Lyhennä lista yläpäästä sopivan mittaiseksi.

Ruuvikiinnitys tapahtuu profiilin pohjalta. LukkoJaakon kiinnityksessä käytetään ohutlevyruuveja, joiden menekki on noin 9 kpl/m2. Muiden katelevyjen kiinnityksessä käytetään tiivisteellä varustettuja kattoruuveja, joiden menekki on 7 kpl/m2.