Glas Produkter

Parvekelasitus - Joensuu
Balkong Glass – Joensuu

Jaakko-Tuote Oy planerar, utvecklar och producerar säkerhetsglas av hög kvalitet för krävande ändamål.

Vi tillverkar glas för olika syften inom områden såsom bygg och arkitektur, fordon, arbetsmaskiner, fårtyg och inredning samt glas för miljöer med högt ställda säkerhetskrav.

Våra produkter återfinns bl. a. på flygterminalen och järnvägsstationen i Helsingfors, som fasadglas på Åbos flygplats, i ishockeyrinken i LänsiAuto-Arenan i Esbo samt i otaliga bussar och traktorer över hela världen.

Vi grundar vör verksamhet på våra kunders inriktning samt en ständig utveckling av vår kvalitet. Jaakko-Tuote Oy planerar och tilverkar producter skräddarsydda i enlighet med varje enskild kunds krav och behov.

Den erfarenhet vi införskaffat oss genom flertalet krävande projekt har skapat ett mångfaldigt och högtstående kunnande om olika glas och dess användningsområden, alltifrån skottsäkra glas till bastudörren i glas i villan.